Over Studievereniging Hestia

SV Hestia is dé studievereniging voor de opleiding Built Environment aan het Institute of Future Environments aan de Hanzehogeschool Groningen. De vereniging organiseert elke maand allerlei lezingen, excursies en borrels. Daarnaast doen we mee aan de jaarlijks georganiseerde betonkanorace en gaan we zo’n 2 tot 3 keer per jaar op reis met een grote groep studenten. Met haar ruim 500 leden en bijna 50 commissieleden biedt SV Hestia een netwerk aan studenten uit verschillende jaren. Ruim driekwart van de studenten Built Environment is lid bij Studievereniging Hestia.

De naam Hestia komt voort uit een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de godin die de bouwkunst aan de mens heeft geleerd. Ook is zij de godin van het vuur en meer in het bijzonder het huiselijke haardvuur. Waar geen haard wordt aangetroffen is geen gezellige, georganiseerde samenleving mogelijk. Deze wordt door haar gesticht en bevorderd.

De vereniging heeft als doel de belangrijke verbinding te zijn tussen student, de academie en het werkveld. Al onze activiteiten worden georganiseerd om de sociale cohesie tussen de studenten te bevorderen en meerwaarde te bieden naast het aanbod van het instituut.

Voor studenten, door studenten!