Haitsma Beton

Haitsema Beton

Haitsma Beton is gespecialiseerd in het produceren van prefab betonnen heipalen en elementen voor bruggen, viaducten, stadions, parkeergarages en specifieke werken. Daarnaast produceren wij betonnen barriers. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe en betere producten en procedés, die worden afgestemd op veranderende marktbehoeften, wet- en regelgeving en technische inzichten. Haitsma Beton is gevestigd in Kootstertille (Friesland).

’s Werelds langste prefab voorgespannen liggers

Op 11 en 12 juni 2020 zijn de langste prefab voorgespannen liggers ter wereld gemonteerd voor de nieuwe brug over de haven in Wanssum. De liggers zijn 69 meter lang en wegen 256 ton per stuk. In totaal zijn voor dit project 8 liggers geproduceerd. Bekijk hier de Video van het project.

Watertransport
Door hun lengte en gewicht konden de liggers niet over de weg worden vervoerd. Het transport vond daarom plaats via het water. De liggers zijn op 3 pontons gehesen en met duwboten vanuit de insteekhaven van Haitsma Beton in Kootstertille (aan het Prinses Margrietkanaal) naar Wanssum vervoerd.

Montage
De montage is uitgevoerd door Mammoet, in samenwerking met HEBO Maritiemservice. Met twee drijvende bokken van HEBO (160 en 250 tons) zijn de brugliggers vanaf het water gemonteerd.

Kokerliggers
De holle, kokervormige doorsnede van de liggers wordt gecreëerd met behulp van gerecyclede EPS- blokken. Nabij de uiteinden hebben de liggers een massief deel met een lengte van 2,25 meter. De 112 voorspanstrengen zijn elk aangespannen met 210 kN. Vanwege de krappe dimensies is gekozen voor betonsterkteklasse C90/105.
Om ervoor te zorgen dat de liggers in de eindfase samenwerken om op die manier de belasting te spreiden, worden de liggers na plaatsing in dwarsrichting in het werk nagespannen. Daarvoor worden de voegen over de bovenste 300 mm gevuld met een mortel. Vervolgens worden voorspankabels aangebracht en gespannen. Door de naspanning in de dwarsrichting is er geen druklaag nodig. Hierdoor kan direct na het naspannen asfalt worden aangebracht.

Meer informatie over dit project, Haitsma Beton of onze productgroepen vindt u op:
www.haitsma.nl.

Haitsma_Beton.jpg