BuildinG

BuildinG, wat staat voor Build in Groningen, is hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendig bouwen in Noord-Nederland.

Met kennis, netwerk en een proeftuin helpt BuildinG ondernemers, onderzoekers en overheden bij innovatie voor een betere gebouwde omgeving en een vitale, veerkrachtige regionale bouweconomie. BuildinG, gevestigd op de Zernike Campus, richt zich op de thema’s circulair en duurzaam, levensloopgeschikt en aardbevingsbestendig.

De hal en proeftuin van BuildinG bieden laagdrempelig toegang tot demonstratiemogelijkheden, testfaciliteiten en begeleiden van onderzoek. Lector Ihsan Bal is met zijn team en studenten van de Hanzehogeschool Groningen veel te vinden in de hal waar onderzoek wordt gedaan op de testapparatuur. Naast organisaties kunnen ook bewoners en particulieren in de hal en proeftuin terecht voor demonstraties en informatiebijeenkomsten.

BuildinG is een initiatief van de Economic Board Groningen en Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met TNO en Bouwend Nederland.

BuildinG is thuis in de toekomst, in het thoes van de toekomst.

Building.jpg